• Алуминиева тел, покрита с хартия

    Алуминиева тел, покрита с хартия

    Покритият с хартия проводник е намотаващ проводник, изработен от гол меден кръгъл прът, гол меден плосък проводник и емайлиран плосък проводник, обвит със специфични изолационни материали.

    Комбинираният проводник е намотаващ проводник, който е подреден в съответствие с определените изисквания и е обвит със специфичен изолационен материал.

    Покритият с хартия проводник и комбинираният проводник са важни суровини за производството на трансформаторни намотки.

    Използва се главно при намотките на маслени трансформатори и реактори.